Dr. Shirli Ender Büyükbay

“Yaşamın özü doğum ile ölüm arasında olanlarda gizlidir. Bize düşen bu süreyi hakkını vererek yaşamaktır.” – Shirli Ender-Buyukbay

“Sevdiğin bir iş seç ki, hayatın boyunca asla bir gün çalışmayacaksın” – Confucius

Shirli kendisini eğitimci, araştırmacı, öğretim görevlisi, mentör ve koç olarak tanımlamaktadır.

“Mutlu üretken çalışan kuramını”nı desteklemektedir. Çalışanların iyi olma halinin çalışan performansı üzerindeki etkisini vurgulamak için doktora tezini “Yeni Bir Çalışan Esenliği Modeli Önerisi: Çalışan Bütünlüğü” başlığı ile tamamladı. Olumlu bir zihnin, dikkat ve pozitif farkındalığın gücüne inanmakta –yani, Pozitif Farkındalık (www.mindthepositive.com). Bu nedenle, bilgi ve uzmanlığını zihinleri olumlu yönde kanalize etmeye yönelik eğitmeye adanmıştır.

Sistematik değerlendirme süreçlerinin yanı sıra, liderlik, yetenek yönetimi, performans yönetimi, örgütsel davranış (endüstri psikolojisi), pozitif psikoloji, duygusal zeka (EI), farkındalık, nörobilim, iş-yaşam dengesi / entegrasyonu, koçluk ve mentorluk alanları ile ilgilenmektedir. Şu anda, akademik araştırma, akademik makale incelemesi, blog yazımı ve gönüllü koçluk ve mentorluk görevlerini sürdürmektedir. Üniversitede yarız zamanlı ders vermekte; kalite güvencesi, proje döngüsü yönetimi ve değerlendirmesi, eğitim programlarının değerlendirilmesi konularında proje bazlı danışmanlık ve hizmetler sağlamakta; ve farkındalık, Duygusal Zeka alanında eğitimler/çalıştaylar yürütmektedir.

Sosyal sorumluluk faaliyetleri olarak, gönüllü mentorluk ve gençlere ve şirket liderlerine koçluk yaparak kurumlara destek vermektedir.

Şüphesiz, en yüksek ölçüde değer yaratabilmenin yolu, insan sermayesine yatırım ile mümkün olabilir! Çalışanların refahlarını sağlayıp desteklemek, daha mutlu ve daha kârlı bir iş yeri ortamına yol açar. Mutlu insanlar daha iyi öğrenir, daha yaratıcı olur ve daha iyi üretir. İnsan, maliyet oluşturucu değil, problem çözücüdür. Yaş, beceri, yetenek, bilgi ve farkındalıktan bağımsız olarak, her birey müreffeh bir topluma değer katar. En büyük sorumluluğumuz, bunu uzmanlığımızı ve kaynaklarımızı paylaşarak ve sunarak mümkün kılmaktır.

Shirli, 16 yaşında bir kız çocuğu annesi olup, 1990’ların ortalarından beri bilgi birikimini ve deneyimini paylaşmakta, yaşam boyu öğrenme ve büyüme gündemini sürekli takip etmekte; ve şu anda İspanya Barcelona’da yaşamaktadır.