Pozitif Farkındalık Hizmetleri

“Pozitif Farkındalık Hizmetleri”, unsurları algılama ve onlara bakışımızı yeniden şekillendirmeye, niyetlerimizin farkında olmaya, tutum ve davranışlarımızı yönetebilme becerisini geliştirmeye, ve sonucunda arzu edilen neticelere ulaşmaya hizmet edecek modüler hizmet paketidir.

Eğitim atölyeleri, ölçümleme, değerlendirme, danışmanlık, koçluk ve mentörlük gibi çalışmalardan oluşan hizmetler, Pozitif Psikoloji, Duygusal Zeka, Hücrebilim, ve Mindfulness gibi bilimsel dayanak ve uygulama esasları üzerine kurgulanmıştır.

Eğitim & Atölyeler, Mindfulness –Dikkat & Farkındalık– esaslarını temel alarak, 4 modülde uygulanmaktadır. I.nci Modül Dikkat ve Farkındalık; II.nci Modül Pozitif Farkındalık; III.ncü Modül Kendini Yönetme; ve IV.ncü Modül Sosyal Beceriler üzerine odaklanmaktadır. Bu modüller, belirli ihtiyaç veya isteğe göre, farklı şekilde organize edilebilir.

Kazanılan beceriler bireysel uygulama ve pratikle içselleştirilebilir. Atölyeler sınıf-içi görsel ve işitsel materyaller, uygulamalar, ve deneyimsel öğrenme yöntemlerle zenginleştirilmiştir; ayrıca bireysel içselleştirme sağlamak maksadıyla deneysel çalışmalar, okuma ve mobil uygulamalarla desteklenmektedir.

Ölçümleme & Danışmanlık hizmetleri eğitim hizmetleriyle bağlantılı olarak verilmektedir. Insan Kaynakları uzmanı gözüyle bu platform incelemekte ve kurumsal gelişim hedeflemekteyseniz, hedef kitlenizin belirli ihtiyaçlarını tespit etmek ve ihtiyaca özel tasarımla içerik oluşturmak hayli önemlidir.

Ayrıca, pozitif bakışa ve hedef odaklı kazanıma yönelik zihnini eğitmek isteyen bireyler için bire-bir Koçluk & Mentörlük hizmetleri de mevcuttur.

Detaylı bilgi için tıklayın.