Dikkatinin neye dikkat ettiğine dikkat et!

Dikkatinin neye dikkat ettiğine dikkat et!

Günlük yaşamda, kafatasımızın içinde en güçlü aracın varlığını unutuyoruz. Hipokrat beynin gücüyle ilgili şöyle demiştir: “Beynin insan için e yüce güce sahip olduğunu düşünüyorum… Gözler, kulaklar, dil ve ellerle ayaklar bir şekilde beynin karar verdiği şeyleri yapıyorlar… anlayışın elçisi ve yorumlayıcıs beyindir.” (Beyin ve Zihin, Jeffrey M. Schwarz & Sharon Begley, sf. 3). Beyin, mekanik olarak, yüzleri tanıma, neşe duyma, çiçeği koklama, kahve acısını tatma, veya ağaç gövdesinin sert yüzeyini parmaklarımızla hissetme gibi dünyamızı duyularımız ve deneyimleme yoluyla algılamamıza imkan sağlar.

Aslında, beyin gerçek fiziksel maddedir; yani donanım (hardware). Öte yandan, zihin/akıl, fiziksel olmayan, tüm zihinsel işlemleri gerçekleştiren yazılımdır (software). Zihnin kendisi, proglanmış determinist mekanik tekpiden farklı olarak, bilinç denilen zihinsel bir süreç içerir. Bilinç, mekanik bir algıdan farklı olarak, algılama ve bilmenin ötesinde, bildiğini bilmektir (Beyin ve Zihin, Jeffrey M. Schwarz & Sharon Begley, sf. 5).

Yukarıda zihnin kısa tanıtımı üzerine, bu platform “Pozitif Farkındalık” beyin ve zihnin çeşitli becerilerini varlığına, zihnin negatife sürüklenmeye programlı oluşuna, bizler bilinçli niyetle zihnimizi olumlu düşünce ve dikkate yönlendirebileceğimize, negatiften çok pozitif bakışın hayatımızda önemine, ve tüm bunları başarmak için kullanabileceğimiz araçlara dikkat çekmeyi hedeflemektedir.

Esasında, “Pozitif Farkındalık” iki anlam taşımaktadır: İlki, olumlu zihin ifadesiyle zihnin eğitilebileceği ve olumlu bakış açısı kazandırılabileceği. İkincisi ise, pozitife bak ifadesiyle, dikkati çevrede bulunan olumlu unsurlara yönlendirebileceği.

Ve, dikkatimize dikkat etmemiz, nerede olduğunun, hangi unsurlara takıldığının, elimizdeki isle ilgili mi, yoksa şimdi ve burada mı diye farkında olmamız için, platformun mottosu “dikkatinin neye dikkat ettiğine dikkat et!